" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Monday, June 14, 2021

ရခိုင္စစ္ပြဲႏွင့္ သူ၏ဇာတ္ေကာင္မ်ား (အပိုင္း ၁)

ဧရာဝတီ
By ေမာင္ေမာင္စိုး
11 June 2020

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးဟုဆိုလၽွင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ပြဲသည္ ထိပ္ဆုံး ေရာက္ေနသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းပယ္ရန္ မရွိေပ။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္ (တပ္မေတာ္မွ ေသာင္း က်န္းသူ ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပြဲဟု သုံးပါသည္) တြင္ အျပင္းထန္ဆုံး ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ရခိုင္စစ္ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတခြင္ထိ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ရခိုင္ေတာင္ပိုင္း အစပ္နား အထိ ကူးစက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရခိုင္ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး ဆိုရာတြင္ ရခိုင္စစ္ပြဲျပႆနာသည္ ထိပ္ဆုံးေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အဓိကက်သည့္ AA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစြာ စူးစမ္းေလ့လာ သုံးသပ္ ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။

AA ႏွင့္ ရခိုင္စစ္ေျမျပင္

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ AA တပ္ဖြဲ႕သည္ ရခိုင္သို႔ ျပန္လည္ထိုးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာရာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ စတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲအခ်ိဳ႕ မဆို စေ လာက္ ျဖစ္ပြားသည္မွအပ ပလက္ဝႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း AA ၏ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သိသာ ‌ေလာက္ေအာင္ မေတြ႕ရေပ။

ထိုကာလသည္ ၄ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ထိုကာလအတြင္း AA သည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ ေျမာက္ ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တို႔တြင္ ေလ့က်င့္ထားေသာ ၎၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ စု ‌ေဆာင္းရမိထားေသာ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားအားလည္းေကာင္း ပလက္ဝႏွင့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံ သုံး၍ ပို႔ေဆာင္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလခန္႔တြင္ အိႏၵိယနယ္စပ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း AA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၃၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ ခန္႔ အထိ ထင္ထင္ေပၚေပၚ လႈပ္ရွားလာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔ကာလထိ ပလက္ ဝၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ AA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖန္႔က်က္လႈပ္ရွားလာၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေန သည္ကို ေတြ႕ရေပေတာ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ လူအင္အား ၃၀ ပင္မျပည့္သည့္ AA တပ္ဖြဲ႕သည္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာတြင္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ သူ၏ အစြမ္းအစကို ထုတ္ျပလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

AA ၏ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္

AA ၏ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာလမ္းစဥ္မွာ ရကၡိတ အမ်ိဳးသားေရး လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ AA ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အား ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း အဆင့္အတန္း ရရွိရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ AA ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမွာ “Through the Strom၊ မုန္တိုင္းထဲမွာ ျဖတ္သန္းၾက” ဟူ၍ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ အတြက္ေ ‌ေကြးေၾကာ္သံမွာ “2020 Arakan dream၊ ၂၀၂၀ အာရကန္အိပ္မက္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

AA အေနျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္သံ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အက်ယ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတာ့ မရွိခဲ့ပါ။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေန ေအာက္တြင္ လူအမ်ားၾကား၌ ၂၀၁၉ ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား မေတြ႕ရ သေလာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ အာရကန္အိပ္မက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕က ၂၀၂၀ အာရကန္အိပ္မက္ဆိုသည္မွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးကို ညႊန္း ဆိုသည္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္တြင္ အင္အား ၃၀၀၀၊ ၄၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ရခိုင္သို႔ စတင္ေျခခ်လာေသာ AA အေနျဖင့္၂ ႏွစ္အ တြင္း ရခိုင္ ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး ရယူနိုင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိသည္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္း ၿပင္းထန္ထန္ လုံးပမ္းၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေျခကုပ္ယူနိုင္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အေျခခံစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္သည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ အင္အားစုေဆာင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ရေသာ AA တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ေျခကုပ္ ရရွိေရးသည္ နိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ စစ္ေရးအရျဖစ္ေစ ဦးစြာ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေနေပသည္။

AA ၏ တပ္ျဖန္႔ခြဲလႈပ္ရွားမႉမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ ၂၀၂၀ ေမလကုန္အထိ AA ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သုံးသပ္ၾကည့္ပါက AA အေနင့္ အဓိက ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္မႈႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈဟူ၍ ၂ပိုင္း ခြဲကာ လႈပ္ရွားေနသည္။ အဓိက လႈပ္ရွားမႈမွာ ေတာတြင္း ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေတာတြင္းေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႉ

AA ၏ အဓိက စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ပုံစံျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉၊၂၀၂၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ AA ၏ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား သုံးသပ္ၾကည့္ပါက AA အေနႏွင့္ အနည္းဆုံး ေျပာက္က်ားေဒသ ၄ ခုႏွင့္ အဓိ က လႈပ္ရွားတပ္ဖြဲ႕ ၁ ခု ဖြဲ႕စည္း လႈပ္ရွားေနသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

အဆိုပါ ေျပာက္က်ားေဒသ ၄ ခုမွာ ပလက္ဝေဒသ၊ မယူျမစ္( ေမယုျမစ္)ဝွမ္း၊ ကုလားတန္ျမစ္ဝွမ္းႏွင့္ ေလးၿမိဳ႕ ျမစ္ဝွမ္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၁။ ပလက္ဝေဒသ

ပလက္ဝသည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အျခားၿမိဳ႕ရြာမ်ားသို႔ သြားလာေရးခက္ခဲ ကာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ႏွင့္သြားလာေရး လြယ္ကူသည္။ ပလက္ဝတြင္ တာဝန္က်သည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တဆင့္ ပလက္ဝသို႔ သြားလာရသကဲ့သို႔ ပလက္ဝအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အဓိက ဆက္သြယ္လ်က္ရွိသည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရခိုင္လူဦးေရ ၂၀% ေက်ာ္မၽွရွိေသာ္လည္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဈးစကားဟု ေခၚ သည့္ အမ်ားသုံးစကားမွာ ရခိုင္စကားျဖစ္သည္။ ရခိုင္မဟုတ္သည့္ ခ်င္းအပါ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား သည္လည္း ရခိုင္စကား ေျပာဆိုနိုင္ၾကသည္။

ပလက္ဝေဒသသည္ ေတာေတာင္ထူထပ္သည့္အျပင္ အိႏၵိယနိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္းကပ္ေန သည္။ ထိုသဘာဝအေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ႏႊဲနိုင္သည့္ ေျမျပင္အေျခ အေနကို ဖန္တီးေပးေနသည္။ ထို႔ျပင္ ပလက္ဝေဒသသည္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တဆက္တည္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေန ေအာက္တြင္ AA သည္ ပလက္ဝေဒသအား အဓိက ေျခကုပ္စခန္းအျဖစ္ရယူၿပီး ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းအား ထိုးေဖာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။

သို႔ေသာ္ ပလက္ဝေဒသတခုတည္း ေျပာက္ၾကားေဒသ ေဖာ္ေဆာင္ပါက ျမန္မာစစ္ဖက္၏ ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔မႈကို ခံရမည္ ျဖစ္ရာ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေျပာက္က်ားေဒသမ်ား တဆက္တည္း ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ ေၿမာက္ပိုင္းသည္ နတ္ျမစ္၊ မယူျမစ္(ေမယုျမစ္)၊ ကုလားတန္ျမစ္၊ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ စသည့္ ျမစ္ ၄ စင္း၏ ျမစ္ဝွမ္း မ်ားေပၚတြင္ရွိသည္။ ထိုျမစ္ ၄ စင္းသည္ ေျမာက္မွေတာင္သို႔ စီးဆင္းေနၿပီး အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ အစီအရီ တည္ရွိသည္။

ျမစ္တို႔ဝဲယာတြင္ ျမစ္ဝွမ္းမ်ားရွိၿပီး လယ္မ်ားႏွင့္ ရြာမ်ား တည္ထားသည္။ ျမစ္ဝွမ္းတခုႏွင့္တခုၾကားတြင္ ျမင့္ မား ေသာ ေတာင္တန္းမ်ား စီးဆင္းေနသည္။ နတ္ျမစ္၊ မယူျမစ္(ေမယုျမစ္)၊ ကုလားတန္ျမစ္ႏွင့္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ ၾကားရွိ ေတာင္တန္းမ်ားသည္ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ဦး အစပ္တြင္ အဆုံး သတ္သည္။ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္အေရွ႕ ဘက္ရွိ ရခိုင္ရိုးမကား ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းထိ ထိုးဆင္းသြားသည္။

ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး ေတာင္ဖက္ျခမ္းရွိ မင္းျပား၊ ေျမပုံ၊ စစ္ေတြေဒသကား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမစ္ဝွမ္း ႀကီးျဖစ္သြားၿပီး ေတာေတာင္မရွိေတာ့ေပ။ နတ္ျမစ္၏ အေနာက္ဖက္ျခမ္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပိုင္နက္ ၿဖစ္ၿပီး နတ္ျမစ္ အေနာက္ဖက္ျခမ္းႏွင့္ မယူ(ေမယု) ေတာင္တန္းၾကားတြင္ ဘဂၤါလီရြာမ်ားသာ အမ်ားစုရွိေပ ရာ AA တပ္ဖြဲ႕၏ ေျပာက္က်ားေဒသ ထိုးေဖာက္မႈကို နတ္ျမစ္ဝွမ္းတြင္ မေတြ႕ရဘဲ က်န္ျမစ္ ၃ စင္းတြင္ ေတြ႕ ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေတာေတာင္နည္းပါးေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီးျဖစ္သည့္ ေျမပုံ၊ ေပါက္ေတာ၊ စစ္ေတြေဒသတြင္ လက္ နက္ကိုင္ ေျပာက္က်ား လႈပ္ရွားမႈကို သိသာစြာ မေတြ႕ရေပ။

၂။ မယူျမစ္ဝွမ္း (ေမယုျမစ္ဝွမ္း)

မယူျမစ္ဝွမ္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိသည္။ ျမစ္ဝွမ္း၏ အေနာက္အရပ္တြင္ မယူ ေတာင္ တန္းရွိၿပီး အေရွ႕အရပ္တြင္ စိုင္းတင္၊ ၾသရမ၊ ေလာရမေတာင္ေၾကာမ်ားရွိၿပီး ေတာင္ဘက္ ဘဲငါးရာ ေတာင္ေၾကာထိ သြယ္တန္း ေနသည္။

၃။ ကုလားတန္ျမစ္ဝွမ္း

ကုလားတန္ျမစ္ဝွမ္းတြင္ရွိေသာ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ လႈပ္ရွားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ျမစ္ဝွမ္း၏ အေနာက္တြင္ စိုင္းတင္၊ ၾသရမ၊ ေလာရမ၊ ဘဲငါးရာေတာင္တို႔ သြယ္တန္းေနၿပီး အေရွ႕အ ရပ္  တြင္ ဆင္ေတာင္ႀကိဳးဝိုင္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေတာထူထပ္သည့္ ဝက္သထိုး ေတာင္ေၾကာရွိသည္။

၄။ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ဝွမ္း

ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ဝွမ္းတြင္ရွိေသာ ေျမာက္ဦးႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားမႈ ရွိသည္။ ျမစ္ဝွမ္း၏ အေနာက္ တြင္ အစိုးရက ဆင္ေတာင္ႀကိဳးဝိုင္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ဝက္သထိုးေတာင္တန္း ရွိၿပီး အေရွ႕ဘက္တြင္ ျမင့္မား မတ္ေစာက္ေသာ ရခိုင္ရိုးမ ေတာင္ေၾကာမ်ားရွိသည္။ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္အေရွ႕ဘက္ ရခိုင္ရိုးမသည္ အမ္း ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္၍ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းထိ ရွည္လ်ားသည္။

အဆိုပါျမစ္ဝွမ္းသုုံးခုရွိ ျမစ္လက္တက္၊ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားႏွင့္ ဝဲယာရွိျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ ေၾကာမ်ားတြင္ AA တပ္ဖြဲ႕မ်ား လွည့္လည္လႈပ္ရွား၍ ေျပာက္က်ားေဒသ တည္ေဆာက္ရန္ လုံးပမ္းေနသည္။

ေျပာက္က်ားေဒသေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပပါ ေျပာက္က်ားေဒသ ၄ ခုတြင္ လူထုစည္း႐ုံးေရး၊ ရိကၡာႏွင့္ သတင္း စုေဆာင္းေရး၊ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား၊ လ်ိဳ႕ဝွက္စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း တို႔အျပင္ တိုက္ပြဲငယ္ အ ခ်ိဳ႕ လည္း ေဖာ္ထုတ္ ေနသည္ ျဖစ္ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိ ထိုေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါေျပာက္က်ားေဒသ ၄ ခုသည္ တဆက္စပ္တည္း ျဖစ္ရာ အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးရန္၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဆက္သြယ္ရန္ အားေကာင္းသည့္အျပင္ ေျပာက္က်ားေဒသ ၁ ခုတြင္ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္ျပင္းထန္ပါက နီးစပ္ ရာ ေျပာက္က်ားေဒသသို႔ အလြယ္တကူ တိမ္းေရွာင္နိုင္ေပသည္။

အဓိက လႈပ္ရွားတပ္ဖြဲ႕ AA အေနႏွင့္ အဆိုပါေျပာက္က်ားေဒသ ၄ ခုအျပင္ အဓိက လႈပ္ရွားတပ္ဖြဲ႕ ၁ ခုဖြဲ႕ စည္း ထားၿပီး အဆိုပါေျပာက္က်ားေဒသ ၄ ခုအား အေထာက္အကူျပဳေရးႏွင့္ တဖက္ရန္သူ၏ သက္ရွိ အင္ အားေခ်မႈန္းေရး လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ပြားသည့္ ၉ ရက္ၾကာ ဗုေဒၶါ ေက်းရြာတိုက္ပြဲ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ရက္ ၄၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္သည့္ မီးဝတိုက္ပြဲတို႔အပါအဝင္ တိုက္ပြဲႀကီးအခ်ိဳ႕သည္ AA ၏ အဓိက လႈပ္ရွားတပ္မွ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုသုံးသပ္ရသည္။

အဓိက လႈပ္ရွားတပ္ႏွင့္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕မ်ား ေပါင္းစပ္စစ္ဆင္ျခင္း၊ အေျခခံေဒသ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေမာ္စီ တုန္း၏ စစ္ေရးနည္းနာ၊ တ႐ုတ္၏ စစ္ေရးနည္းနာမ်ား ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္တြင္ KIA ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ တိုက္ပြဲ ဝင္ျခင္း၊ MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ႏွင့္တြဲ၍ လႈပ္ရွားစစ္ဆင္ျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ဘူး သည့္ AA တပ္မႉးတပ္သားမ်ား သည္ အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္မွ စစ္ေရးနည္းနာႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား ရလာခဲ့ပုံ ရ သည္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရလၽွင္ AA အေနျဖင့္ အဓိကလႈပ္ရွားတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အနည္းဆုံးေျပာက္က်ားေဒသတပ္ဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ခြဲ၍ ရခိုင္ ၿပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တို႔အတြင္း ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈ


AA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ အရပ္သားအသြင္ျဖင့္ ေန ထိုင္လႈပ္ရွားသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ အမ္း၊ မအီ၊ ေက်ာက္ျဖဴ စ သည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ AA တပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈ၊ သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရသည္။ ေတာင္ ကုတ္ႏွင့္ မအီၾကားတြင္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ စီးနင္းလိုက္ပါေသာ ယာဥ္တန္းအား တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးသည္ ၿမိဳ႕ တြင္းေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးဟု ယူဆရသည္။

သို႔ေသာ္ တခုလုံးအရ သုံးသပ္ပါက ၿမိဳ႕တြင္းေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အရွိန္ အဟုန္ မျပင္းလွသကဲ့သို႔ အႀကိမ္ေရလည္း မမ်ားလွေပ။ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထားပုံရသည္။

ေျမျပင္သတင္းမ်ားအရ အဆိုပါ ၿမိဳ႕တြင္းေျပာက္က်ား လႈပ္ရွားမႈသည္ AA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဆိုသည့္စည္း ႐ုံးေရး ပုံစံထက္ ULA (ရခိုင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) စည္း႐ုံးေရးပုံစံျဖင့္ လႈပ္ရွားပုံက ပိုမ်ားသည္။ ULA အေနႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းတိုက္ပြဲ ေဖာ္ေဆာင္ေရးထက္ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ AA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မေရာက္နိုင္သည့္ ေက်း ရြာ မ်ားတြင္ လူထုစည္း႐ုံးေရး၊ လၽွို႔ဝွက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား တည္ေထာင္၍ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာ၊ ရိကၡာ သတင္းႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းေရးတို႔ကို အဓိကထား လုပ္ပုံရေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ AA ၏ ၿမိဳ႕တြင္းေျပာက္ က်ား လႈပ္ရွားမႈမွာ AA လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ လႈပ္ရွားၿပီး စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ဦးတည္သည္ထက္ ULA အေနႏွင့္ လႈပ္ရွားၿပီး နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို အဓိက ထားသည္။ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ထားသည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၉ မွစ၍ ယေန႔ ၂၀၂၀ ေမလအထိ AA တပ္ဖြဲ႕သည္ ေတာတြင္းေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးကို အဓိထား လႈပ္ရွား ေနသည္။ ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရာတြင္ အဓိက လႈပ္ရွားတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အနည္းဆုံး ေျပာက္ က်ား ေဒသ တပ္ဖြဲ႕ ၄ ခုခြဲ၍ လႈပ္ရွားေနသည္ဟု သုံးသပ္ရၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အေျခ ခံစခန္း တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္ လႈပ္ရွားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔၏ ေျပာက္က်ား စစ္ဆင္ေရး ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ၿမိဳ႕တြင္းေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈကို အရံထားၿပီး တြဲဖက္လႈပ္ရွားေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

Link : Here
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Topics: AA, ANP, ဇာတ္ေကာင္မ်ား, တပ္မေတာ္, ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲ, ရခိုင္စစ္ပြဲ

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */