" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုး စလုံး ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Wednesday, April 14, 2021

MALAYSIA KENA KECAM FOR MEETING OFFICIALS IN MYANMAR. BUT WHAT’S THE BIG DEAL?

Cil!sos
Badd
Posted on 13/04/2021

When it comes to foreign relations, Malaysia seems to be throwing itself into drama a lot recently. There’s that crapstorm when our Foreign Minister Hishamuddin Hussein allegedly referred to China as ‘big brother’ earlier this month, although he had later clarified that he was referring to China’s Foreign Minister Wang Yi personally. While that whole drama was going on, another sorta faux pas had happened right after that, and it kind of flew under the radar.

Just a few days after the Hishamuddin issue, Malaysian ambassador Zahairi Baharim reportedly had a meeting with Aung Than Oo, the person currently in charge of Myanmar’s Electricity and Energy Ministry. Seems like normal diplomatic stuff, so if you haven’t been paying attention to international news, you might be wondering why the meeting ‘sparked an uproar‘, with both the opposition and outside observers criticizing it.

Well, if you missed it the whole train, let’s start off with something shocking. There’s an upheaval in Myanmar, and from the start of February until the time of writing.

Link : Here

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */