" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Saturday, February 29, 2020

ရခိုင္အေရးပိုရႈပ္ေထြးလာမႈမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ဟု ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

ၿမန္မာတိုင္းမ္ေန႔စဥ္
စိုင္းဝဏၰ
29 FEB 2020
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာသည့္ အေျခအေနမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA အဖြဲ႕တို႔၏ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ကုလသမဂၢတြင္ ေျပာသည္။

'ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး၏ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားလူနည္းစုတို႔ႏွင့္ လူ႔အ ခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအေပၚ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္က ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် အလုံးစုံ ျခဳံငုံၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ အသိုက္အဝန္း မ်ားအၾကား သမိုင္းေၾကာင္းအရ တင္းမာမႈ၊ မယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူ သားတို႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကိုလည္း မ်က္ကြယ္မျပဳဘဲ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လုံျခဳံေရးအားနည္းမႈတို႔ အပါအဝင္ နိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ၎က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တို႔ တြင္ ARSA အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈ သည္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရး ေရရွည္တည္တံ့သည့္အေျဖရရွိေရးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အားေလ်ာ့ ေစသည္ သာမက လူအစုလိုက္အျပဳံလိုက္ေနရပ္ စြန္႔ခြာမႈႏွင့္ လက္ရွိလူသားခ်င္းစာနာမႈ အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးက မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ မႈမွ ကာကြယ္ရန္ အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ၾကားျဖတ္စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္စလင္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ား အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲျပစ္တင္လ်က္ရွိသည္။


လင့္၊https://myanmar.mmtimes.com/news/135996.html


No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */