" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Thursday, January 2, 2020

Episode 108: ျမန္မာနိုင္ငံအျပင္ဘက္ ထြက္ေျပးနိုင္ဖို႔ စြန႔္စားေနတဲ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

Frontier
MYANMAR
Thursday, January 02, 2020
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲမ်ိဳးစုံက ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို တျခားအရပ္ေဒသေတြမွာ ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ဘဝကို ရွာေဖြနိုင္ဖို႔အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လဝကဥပေဒမ်ား၊ အလိမ္အ ညာ ပြဲစားမ်ားနဲ႔ ေထာင္က်နိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ မိတ္ဖက္မီဒီ ယာ ၿဖစ္ တဲ့ Frontier Myanmar English Magazine နဲ႔ ဒို႔အသံတို႔ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အျပင္ဘက္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တဲ့ ဘဝေတြကို ရရွိဖို႔အတြက္ စြန႔္စားထြက္ေျပးေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဒီ ေဆာင္း ပါးအျပည့္အစုံကိုနားဆင္နိုင္ပါၿပီ။
- ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲမ်ိဳးစုံက ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို တျခားအရပ္ေဒသေတြမွာ ပိုမို ေကာင္း မြန္တဲ့ဘဝကို ရွာေဖြနိုင္ဖို႔အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လဝကဥပေဒမ်ား၊ အလိမ္အ ညာပြဲစားမ်ားနဲ႔ ေထာင္က်နိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ မိတ္ဖက္မီဒီယာ ၿဖစ္တဲ့ Frontier Myanmar English Magazine နဲ႔ ဒို႔အသံတို႔ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အျပင္ဘက္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တဲ့ ဘဝေတြကို ရရွိဖို႔အတြက္ စြန႔္စားထြက္ေျပးေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးအျပည့္အစုံကိုနားဆင္နိုင္ပါၿပီ။


လင့္၊https://frontiermyanmar.net/mm/news/16597

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */