" ယူနီကုတ်နှင့် ဖော်ဂျီ ဖောင့် နှစ်မျိုး စလုံး ဖတ်နိုင်အောင်( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ (  Microsoft Chrome ကို အသုံးပြုပါ ) "

Friday, April 12, 2019

Rohingya refugees and the environment

Science
Science 12 Apr 2019:
Vol. 364, Issue 6436, pp. 138
DOI: 10.1126/science.aaw9474


----------------


  1. 1Department of Environmental Management, School of Environmental Science and Management, Independent University Bangladesh, Dhaka 1229, Bangladesh.
  2. 2Tropical Forests and People Research Centre, University of the Sunshine Coast, Maroochydore DC, QLD 4558, Australia.
  3. 3International Centre for Climate Change and Development, Dhaka 1229, Bangladesh.
  4. 4International Institute for Environment and Development, London WC1X 8NH, UK.
  5. 5Sustainable Minerals Institute, The University of Queensland, Brisbane, QLD 4072, Australia.
  6. 6Centre for Climate Change and Environmental Research, BRAC University, Dhaka 1212, Bangladesh.
  7. 7Bangladesh Centre for Advanced Studies, Dhaka 1212, Bangladesh.
  8. 8IUCN Bangladesh, Dhaka 1212, Bangladesh.
  9. 9Arannyak Foundation, Dhaka 1206, Bangladesh.
  1. * Corresponding author. Email: smukul@iub.edu.bd

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */