" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Friday, June 4, 2021

ရိုဟင္ဂ်ာအေရးအတြက္ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသားဥပေဒကို NUG ျပန္သုံးသပ္မည္

Myanmar Now
Published on Jun 4, 2021

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ေနာက္ပိုင္း အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏ ျပစ္မႈမ်ားကို ICJ တရား႐ုံး၌ စီရင္ခြင့္ရရန္ NUG က ေမၽွာ္လင့္ထားသည္
၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား (ဓာတ္ပုံ - REUTERS)

ရိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္တည္ခ်က္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ဖိအားေပးခံေနရသည့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) က ၁၉၈၂ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ (ဇြန္ ၃) တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို နိုင္ငံမဲ့အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ေပးလိုက္သည့္ အေျခခံအေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေၾကာင္း NUG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

“ယင္းဥပေဒသစ္အရ ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္မႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာနိုင္ငံသားမိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျခင္းကို အေျခခံေစရမည္” ဟု NUG အစိုးရက ဆိုၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရာတြင္လည္း တနိုင္ငံလုံးအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္သူလူထု၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ရယူသြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ “ရိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ားသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိၿပီး နိုင္ငံသားျဖစ္သူတိုင္းလည္း အျခားနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ျပည္သူေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝရရွိခံစားနိုင္ရမည္” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ခံအမတ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈဆန႔္က်င္သူ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖင့္ ဧၿပီလလယ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္ အဆက္မျပတ္ ဖိအားေပးခံေနခဲ့ရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံလက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ၏ ေမလ ၄ ရက္ေန႔ ၾကားနာမႈတစ္ခုတြင္ NUG အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို နိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး ကတိကဝတ္ေပးနိုင္ျခင္း ရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္ခံခဲ့ရသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သို႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ေမြးဖြားတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဒီ [NUG] အစိုးရက နိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေထာက္အထား ေပးနိုင္မလား” ဟု အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘရက္ရွားမန္းက ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံအျမဲတမ္းသံအမတ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

NUG အစိုးရ၏ မူဝါဒသည္ လက္ရွိဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပုံစံေပၚတြင္ အေျခခံသြားမည့္ သေဘာျဖင့္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက NUG ကိုယ္စား တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ား၏ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာအေျခအေနကို စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း NUG အစိုးရက ေမ ၃၀ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ NUG က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံကို နယ္သာလန္နိုင္ငံ၊ ဟိဂ္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး(ICJ)တြင္ ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံက လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ICJ သို႔ သြားေရာက္ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စား ခုခံကာကြယ္ခဲ့သည္။

ICJ တရား႐ုံးက လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရး ကာကြယ္ရန္ ၾကားျဖတ္အမိန႔္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာမ်ားကို အၿပီးသတ္ အမိန႔္မခ်မီအထိ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ျမန္မာဘက္က တင္သြင္းရန္ တာဝန္ရွိေနသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္တြင္ အရပ္သားအစိုးရကို ဖယ္ရွားကာ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ စစ္ေကာင္စီဘက္က တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္က ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ NUG အစိုးရက အထက္ပါအတိုင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာမသိမ္းမီအခ်ိန္က နိုင္ငံတကာက စြပ္စြဲျပစ္တင္ထားသည့္ စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေနာက္ပိုင္း အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ ICJ တရား႐ုံး၌ စီရင္ခြင့္ရရန္ NUG က ေမၽွာ္လင့္ထားသည္။

Link : Here

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */