" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Wednesday, January 8, 2020

နယ္စပ္လုံျခဳံေရး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အရာရွိမ်ား ဒါကာ တြင္ ေဆြးေႏြး

ဧရာဝတီ 
By Muktadir Rashid
8 January 2020
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕(BGB) ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားၾကားမွ နယ္စပ္လုံျခဳံ ေရး ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတခုကို ဒါကာတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂ နိုင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက နယ္စပ္ေပၚရွိ လက္ နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးအ တြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

နိုင္ငံတကာနယ္စပ္တေလၽွာက္တြင္ ေျမျမႇုပ္မိုင္းမ်ားခ်ထားျခင္းကိစၥကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္မွ တင္ျပခဲ့ ၿပီး အေျဖတခု ရွာေဖြရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ လတ္တေလာ လမ်ားအတြင္းတြင္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္မဲ့ျပည္သူ အေျမာက္အမ်ား ေသဆုံးခဲ့ရသည္ကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။

တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး စီးဆင္းမႈ ရပ္ဆိုင္းေစေရး၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ ေရာက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ နယ္စပ္ဧရိယာမ်ားတြင္ ပစ္ခတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ နိုင္ငံတ ကာနယ္စပ္ကို တရားမဝင္ျဖတ္ ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ား သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရး၊ လုံျခဳံေရး၊ တရားဥပေဒ စိုး မိုးေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နယ္စပ္ဆိုင္ရာ သတင္းအ ခ်က္ အလက္မ်ား ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးတြဲကင္းလွည့္ေရးတို႔ကိုလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက
ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ BGB ဌာနခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တခုအရ သိရသည္။

BGB ဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး Mohiuddin Ahmed က ေဆြးေႏြး မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပူးတြဲမွတ္တမ္းတခုကို ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္လိမ့္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံက နိုင္ငံတကာ နယ္စပ္တေလၽွာက္တြင္ လမ္းတလမ္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပူးတြဲ ကင္းလွည့္ျခင္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း BGB တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အခိုင္အ မာ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားကေျပာသည္။

၇ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ အစည္းအေဝးတြင္ BGB ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Shafeenul Islam က အဖြဲ႕ဝင္ ၁၄ ဦးပါဝင္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၈ ဦး လိုက္ပါလာေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမႉးခ်ဳပ္ မ်ိဳးသန္းက ဦးေဆာင္ သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားကို တႏွစ္လၽွင္ ၂ ႀကိမ္ က်င္းပသည္။

၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြက္ ပူးတြဲမွတ္တမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အားျဖင့္ အဆုံးသတ္မည္ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ နယ္စပ္အနီးမွ Sylhet သို႔ နားလည္မႈျမႇင့္တင္ေရး ခရီးစဥ္တခုသြားေရာက္ရန္ ျမန္မာကိုယ္စား လွယ္ အဖြဲ႕ အတြက္ BGB က စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။

စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာရန္ အခြင့္အာဏာ မရွိသည့္အတြက္ အမည္မေဖာ္လိုသူအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ BGB အႀကီးတန္း အရာရွိတဦးက “ျမန္မာနိုင္ငံက က်ေနာ္တို႔နဲ႔ အဆင့္တူ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေခ်ာေမြ႕တဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နယ္စပ္လုံျခဳံေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ယခင္ အစည္းအေဝး မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ အရာရွိက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ အရာရွိတဦးကမူ ၂ နိုင္ငံ တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ မယုံၾကည္မႈ ရွိခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံ ေၿပာ ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း “အဲဒါေတြက ေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာေနပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကလည္း သူတို႔ရဲ့ နယ္ေျမလုံျခဳံေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ ပါလိမ့္မယ္” ဟု အဆိုပါ အရာရွိက ေျပာသည္။

BGB မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားအျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း အစည္းအေဝးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ဒါကာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ မွတ္ခ်က္ေျပာၾကားေပးနိုင္သူ ရွိမေနခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတခုကို ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ BGB ဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။

နယ္စပ္ဧရိယာမ်ားတဝိုက္တြင္ လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေျမျမႇုပ္မိုင္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အမ်ားအျပား ရွိေနခဲ့သည့္တိုင္ ေျမျမႇုပ္မိုင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕က တြန႔္ဆုတ္ေနခဲ့သည္ဟု ေနာက္ထပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာဝန္ရွိသူ တဦးကေျပာသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ နိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ခရိုင္ ၿဖစ္သည့္ Bandarban ရွိ Naikhanchhari တြင္ ေျမျမႇုပ္မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အနည္းဆုံး ၄ ဦးေသဆုံးၿပီး ၂ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆိုအရသိ ရသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားျပန္လာျခင္းကို တားဆီးရန္ ျမန္မာ နယ္စပ္လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက နယ္စပ္တေလၽွာက္တြင္ ေျမျမႇုပ္မိုင္းမ်ား ခ်ထားခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရက စြပ္စြဲခဲ့ေၾကာင္း ဒကၠာအေျခစိုက္ New Age ေန႔ စဥ္သတင္းစာမွ သတင္းတခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါစြပ္စြဲမႈကို ျမန္မာနိုင္ငံက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ နယ္စပ္တေလၽွာက္တြင္ ေျမျမႇုပ္မိုင္းမ်ားကို ပစ္ မွတ္ထားအသုံးျပဳသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းတခု ျဖစ္သည့္ Amnesty International ကေျပာသည္။ လူကို ထိခိုက္ေစေသာမိုင္းမ်ား(Anti-personnel mines) အသုံး ၿပဳ ၿခင္း ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ လူကိုထိခိုက္ေစေသာမိုင္းမ်ား တားျမစ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အရတားျမစ္ထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွာ တားဆီးေရးအတြက္ သူတို႔ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ အာမခံခဲ့သည့္တိုင္ မက္သဖက္ တမင္း(ရာဘ) ေဆးျပားမ်ား ေမွာင္ခိုကုန္ကူးျခင္းက ဆက္လက္ရွိေနေၾကာင္း BGB တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးျပား ၉၂၁၇၆၈၇ ျပား ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း BGB က ေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး Asaduzzaman Khan က ရာဘေဆးျပားမ်ား ေမွာင္ခိုကုန္ကူးျခင္းက ရပ္မ သြားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာနိုင္ငံက ၎၏ ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ဒါကာရွိ ဧရာဝတီသတင္းေထာက္ Muktadir Rashid ၏ Myanmar, Bangladesh Officials Discuss Border Security in Dhaka  ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

You may also like these stories:


လင့္၊https://burma.irrawaddy.com/news/2020/01/08/212339.html

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */