" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Monday, January 27, 2020

ရခိုင္အေရး ကုလကို ဘယ္ေလာက္ယုံၾကည္လို႔ရနိုင္မလဲ

ၿမန္မာတိုင္းမ္ေန႔စဥ္
27 JAN 2020

ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္က သည္ဟိတ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္တရား႐ုံး၌ တရားသူႀကီးမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ


ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ယင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအေရး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ သည္ဟိတ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး(ICJ)က ျမန္မာ အစိုးရအား ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းသည္ အံ့ၾသစရာေတာ့ သိပ္မရွိခဲ့ေခ်။

ကုလသမဂၢ၏ အဓိကတရားေရးလက္တံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ICJ က ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ဆက္ လက္သတ္ျဖတ္မႈ၊ အႏၲရာယ္ေပးမႈမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမရွိေစေရးအတြက္ အတတ္နိုင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ မက်ဴးလြန္ေစရန္ႏွင့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈတို႔ တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ၿခင္း မရွိေစရန္ ျမန္မာအစိုးရ က တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိုင္စီေဂ် (ICJ)က ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ယခု ကနဦးဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အမႈ၏ အဓိက အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ ေၾကာင္း ခက္ခဲနက္နဲေသာ ဥပေဒစကားလုံး မ်ားျဖင့္ အိုင္စီေဂ်တရားသူႀကီးမ်ား ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ အရွင္း ဆုံးေျပာရလၽွင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ မႈက်ဴးလြန္သည္ မလြန္သည္အေပၚ မဆုံးျဖတ္ ရေသးေၾကာင္း ဆို လိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံတကာအစၥလာမၼစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအဖြဲ႕(အိုအိုင္စီ)ကိုယ္စား ျမန္မာကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ ဂမ္ ဘီ ယာက ေတာင္းဆိုထား သည္ထက္ပင္ အိုင္စီေဂ်က ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပး ခဲ့ေသးသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဂမ္ဘီ ယာႏွစ္နိုင္ငံမွ ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အစီရင္ခံစာအား ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စတင္ ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွစ၍ ေလးလထက္ ေနာက္မက် ေစဘဲ ျမန္မာ အစိုးရက တရား႐ုံးသို႔တင္သြင္း ရန္၊ ထို႔ေနာက္တြင္ တရား႐ုံးက ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္မီ ကာလ အထိ ေျခာက္လ ျပည့္တိုင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ တရား႐ုံးက ညႊန္ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကနဦးစီရင္ခ်က္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သူမ်ား ၎တို႔၏လုပ္ရပ္ မ်ား အတြက္ တာဝန္ယူလာ ေရး ျမန္မာအစိုးရအေပၚ နိုင္ငံတကာက ပိုမို ဖိအားေပးလာနိုင္သလို ျမန္မာေခါင္း ေဆာင္ မ်ားကလည္း ျငင္းဆန္မႈကို ပိုမိုေခါင္းမာမာျဖင့္ ျပဳလုပ္လာနိုင္ေျခလည္း ရွိလာျပန္သည္။

ထို႔ျပင္ ကနဦးစီရင္ခ်က္ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢစုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ဘက္မ လိုက္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္စရာ ေကာင္းမႈတို႔အေပၚ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားက သံသယရွိေနမႈလည္း ပိုမိုႀကီးထြားလာ နိုင္ သည္။ ကုလ၏ အမွားအယြင္းႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီ ေသာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ မယုံ ၾကည္ မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ရိုဆာရီယိုမာနာလို ဦးေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္ ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးေကာ္မရွင္(ICOE)၏ အစီရင္ခံစာကိုပင္ ျမန္မာနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနကလည္း ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ သံေယာင္ လိုက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၌ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးစစ္ဆင္မႈ အတြင္း အရပ္သား မ်ား ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ခဲ့ရာ မေရာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယင္းတို႔ကို ျမန္မာတရားေရးစနစ္ျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး အျပစ္ေပး ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ၿမန္မာ နိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္(IIFFMM)၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ဘဂၤါ လီ မ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ခံရ နိုင္ေျခရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ယင္းသည္ ICOE ႏွင့္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္ေျပာင္ႀကီး ကြဲလြဲေနသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ICJ ၏ကနဦးစီရင္ခ်က္သည္ အလုပ္မပါသည့္ အေျပာစကားလုံး သက္သက္အဆင့္သာ ရွိေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုလ၏စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ သုံးသပ္သူမ်ားကိုလည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ရွိ ေဝဖန္ပိုင္းျခားနိုင္စြမ္းရွိေသာ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGOs)ကလည္း သံသယရွိရွိျဖင့္ ရႈျမင္လာ ခဲ့သည္။

IIFFMM ၏ နားလည္ရခက္ေသာ စာရင္း အင္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ပထမဆုံး သံသယ ဝင္လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၌ ဘဂၤါလီ တစ္သန္းနီးပါးရွိေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ ၆၀ဝဝဝ၀ ခန႔္က်န္ ရွိေန ေသးေၾကာင္း ကုလစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္အမ်ားစု ဘဂၤါလီ ၆၀ဝဝဝ၀ ကို အစိုးရက နိုင္ငံတြင္းမွဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းနိုင္ေျခရွိေနေၾကာင္း UN News က ယမန္ႏွစ္ စက္ တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔တြင္ ဘဂၤါလီ ၁ ဒသမ ၆ သန္းေရာ တကယ္ရွိေန တာလားဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ရွိလာျပန္ သည္။ ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢသည္ မြတ္စလင္ အမ်ားစု ဘဂၤါလီဟု မည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ သုံးစြဲရသနည္း။ ဒါျဖင့္ အျခားဘဂၤါလီမ်ားရွိေန သလားဟု ဆက္လက္ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိလာ ခဲ့သည္။

ကုလ၏ ေထြျပားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေၾကာင့္ ျမန္မာရွိ အမ်ားျပည္သူက ကုလစုံစမ္း စစ္ေဆးမႈအေပၚႏွင့္ အိုင္စီေဂ်၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အေပၚ သံသယပြားမႈမ်ား ရွိလာနိုင္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုကၡသည္အက်ပ္အ တည္း အတြင္း နိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ ဟိႏၵဴရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ ဘဂၤါလီ စကားေျပာ ဟိႏၵဴမ်ားရွိေနျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ဟိႏၵဴရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ စကားလုံးသည္ ျမန္မာ ဟိႏၵဴသမိုင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ တစ္ခါမၽွ မရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျမန္ မာနိုင္ငံရွိ ဟိႏၵဴေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ဧရာဝတီသတင္းဌာနသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ ရခိုင္ျပည္ ရိုဟင္ဂ်ာကယ္တင္ျခင္း တပ္မေတာ္(ARSA)က ဟိႏၵဴမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈကို ျမန္မာရွိ ဟိႏၵဴအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ကုလက ဘဂၤါလီမ်ားအား ဘာသာေရးအရ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု မဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးေရးအရ လူနည္းစုဝင္ တစ္စု ဟု သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းဟု ယူဆစရာရွိလာခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဒုကၡ သည္စခန္းမ်ား တြင္ေန ထိုင္ၾကသည့္ ဟိႏၵဴမ်ား ကလည္း ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ဘဂၤါလီမ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေၾကာင္း ေျပာဆို ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီဦးေရႏွင့္ပတ္သက္၍ အစၥေရးပညာ ရွင္ျဖစ္သလို သံတမန္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သည့္ မိုေရွယဲဂါက ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ထြက္ရွိခဲ့သည့္ The Muslims of Burma စာအုပ္တြင္ ယေန႔တြင္ ရခိုင္ဟုေခၚဆိုေန သည့္ ေန ရာ၏ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီ ၃၀ဝဝဝ၀ ခန႔္ေနထိုင္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ားအတြင္း ဘဂၤါလီစကားလက္ေအာက္ရွိ စစ္တေကာင္း၊ ေဒသိယစကားကို ေျပာဆိုသူမ်ားရွိေနၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ေျပာဆိုသူ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ရွိေန ေၾကာင္း ေတာင္ကယ္လီဖိုးနီး ယား တကၠသိုလ္မွ ဘာသာေဗဒပါေမာကၡ အန္ဒ႐ူးဆင္ပ္ဆြန္၏ ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ထြက္ရွိခဲ့သည့္ Language and Identity in Asia ဆိုသည့္ေလ့လာမႈတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုအက်ပ္အတည္းမစတင္မီက ဘဂၤါလီ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ပတြင္ေန ထိုင္ေနသည့္ ဘဂၤါ လီ မ်ားမွလြဲ၍ မည္သူကမၽွ ဆိုမည္မဟုတ္ေခ်။ ကုလ၏ ဘဂၤါလီ ၁ ဒသမ ၅ သန္း ရွိေနသည္ဆိုသည့္ ခန႔္ မွန္းခ်က္သာ မွန္ကန္ မည္ဆိုပါက ရခိုင္ရွိ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအက်ပ္အတည္း မစတင္မီ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္စုစုေပါင္းလူဦးေရသည္ ၃ ဒသမ ၂ သန္း ေလာက္သာ ရွိေနသည္။

ကုလ၏ခန႔္မွန္းခ်က္အရဆိုပါက ဘဂၤါလီ ဦးေရသည္ အဓိကတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကယား၊ ပေလာင္၊ ပအို႔ႏွင့္ ဝတို႔ထက္ပင္ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး ရွမ္းႏွင့္ ကရင္ၿပီးေနာက္ တတိယ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး အုပ္စုျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ဒါကလည္း မျဖစ္နိုင္ေျခ။ ကုလကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကပင္ ဦးေရကိုခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုထား ေၾကာင္း သူတို႔အ ခ်င္း ခ်င္းၾကား ဝန္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစာရင္းကိုပင္ ကုလက အသုံးျပဳေနၿပီး နိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားကလည္း ဆက္လက္ကိုးကား ေဖာ္ျပေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာရွိ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိ ပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတႏွင့္ ေလးနက္ေသာအျမင္မ်ား မရွိေၾကာင္းကို (IIFFMM) အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ ဦးျဖစ္ေသာ သီရိလကၤာ ေရွ႕ေန ရာဓိကကုမာရာဆြာမီ၏ ေျပာဆိုေရးသားခ်က္မ်ားက သက္ေသ ခံ ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ပင္လုံညီလာခံကို ေခၚယူၿပီး ယင္းတြင္ အစိုးရသည္ ဘဂၤါလီမ်ား အပါအဝင္ လူနည္း စုဝင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကုမာရ ဆြာ မိက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ပင္လုံ ညီလာ ခံကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၿဗိတိန္ထံမွ လြတ္လပ္ ေရးရရွိ ခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ မတိုင္မီ တစ္ႏွစ္အလို တြင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး မရရွိ မီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ပင္လုံညီလာခံသို႔ ဘဂၤါလီ မ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားလည္း မရွိခဲ့ေခ်။

၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ အရ မည္သည့္ျပည္နယ္မဆို ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္နိုင္ၿပီး ယင္း အခြင့္အေရးကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွစ၍က်င့္သုံးနိုင္ေၾကာင္း ကုမာရဆြာမိ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ ၿပန္ ခဲ့သည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။ တကယ္တမ္းမွာမူ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္နိုင္ သည့္အခြင့္အေရးကို ရွမ္းႏွင့္ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္မ်ားသာရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ ေရးရရွိၿပီး
ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မဟုတ္ဘဲ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ က်မွသာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအမွားမ်ားကို သာမန္အခ်က္အလက္ အမွားဟု ယူဆနိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအမွား မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ ငံသားမ်ားက ေပါ့ေပါ့ေလး ေတြးေနမည္မဟုတ္ေခ်။

အိုင္စီေဂ်၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာ နိုင္ငံအတြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာ မ်ားရွိလာနိုင္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။ မည္သည့္အရာမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပ်က္သည္ျဖစ္ေစ အိုင္စီ ေဂ်၏ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္စီရင္ခ်က္သည္ ရွည္လ်ားၿပီး ပ်င္းစရာ ေကာင္းေသာ တရားေရးျဖစ္စဥ္၏ အစသာ ရွိေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာသည့္အခ်က္ မွာ ကုလက ျမန္မာ၏ နိုင္ငံတကာရပ္တည္ ခ်က္ႏွင့္ ဂုဏ္ သိကၡာကို ေနာက္ဆုံးထိုးႏွက္ ခ်က္ၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဘဂၤါလီ(မူရင္း အေခၚ ရိုဟင္ဂ်ာ)မ်ားစြာကို ျမန္မာသို႔ျပန္လည္ ေခၚယူေရးသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုေဝးကြာသြားၿပီဆိုသည့္အခ်က္သာ ျဖစ္ေပသည္။

(Asia Times ပါ Bertil Lintner ၏ ICJ ruling shows Rohingya crisis rights and wrongs ကို ဆီေလ်ာ္ ေအာင္ ျပန္ဆိုသည္။)

လင့္၊https://myanmar.mmtimes.com/news/134441.html

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */