" သင့္၏ မိုဘိုင္းဖံုး ဘေရာ္စာတြင္ www.rohingyanewsbank.com ကို ရိုက္၍ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ နိုင္ပါသည္ "

Wednesday, November 20, 2019

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထဲမွာ ျမန္မာနိုင္ငံကို ထားခဲ့ပါ

ဧရာဝတီ
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
By ဧရာဝတီ
20 November 2019
အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာသို႔ အာရွေရးရာ တ႐ုတ္အထူးသံတမန္ ဆြန္ေကာ့ရွန္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ သိန္း လႉဒါန္းစဥ္ / ဧရာဝတီ

လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေဒၚလာ ၁ သန္းလႉဒါန္းၿပီး အာရွေရးရာ တ႐ုတ္အထူးသံတမန္ ဆြန္ေကာ့ရွန္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား သို႔ ထိုေငြကို လႊဲေျပာင္းေပးေနသည့္ ပုံကိုေတြ႕ရသည္။

သူေပးလိုေသာ သတင္းစကားမွာ ျမန္မာျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခံစားသင့္သည္ဟူ၍ပင္။ သို႔ေသာ္ သူ၏စကားမ်ား မၾကာမီတြင္ပင္ ေလထဲတြင္ ႐ုတ္တရက္ ထူးဆန္းစြာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။

ပထမအခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ေတာ့မည္ သို႔မဟုတ္ မိမိ တို႔သည္ မၾကာမီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ရေတာ့မည္ဟု တ႐ုတ္အထူးသံတမန္ ျဖစ္ေစလိုခ်င္သလို ယုံၾကည္ ေလာက္ေအာင္ မညံ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီရန္ စိတ္ထက္ေၾကာင္း သိရ သည္မွာ ေကာင္းေသာ္လည္း အေျခအေနကို ေဝဖန္စမ္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားကမူ တ႐ုတ္သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ ရိုးသားေသာ ၾကားပြဲစားဟု ယုံၾကည္လက္ခံရန္ ေဝးကြာေနျခင္း ၿဖစ္သည္။

နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုနက္ရွိုင္းလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရၿပီးေနာက္ တ ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အမ်ားကေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ရွည္ ၾကာေသာ ၾသဇာသည္ သြယ္ဝိုက္ရွိသည္ဆိုလၽွင္ပင္ နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္း မွတ္တမ္းတင္ထားရမည့္ကိစၥျဖစ္ သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ျမန္မာကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲအစည္းမ်ားကို ဆက္လက္ကူညီသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံမွ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ မည္မၽွယုံၾကည္မႈ ရနိုင္မည္နည္း။

တနည္းအားျဖင့္ဆိုရပါက ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ မည္ေရြ႕မည္မၽွသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံကို အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ၾကပါသနည္း။

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အေရးပါေသာ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အက်ပ္အတည္းအတြင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံ ၏ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ရပ္တည္ရန္ စိတ္ထက္သန္ျခင္းကို ျမန္မာနိုင္ငံက အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။

ပိုမိုရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအဝင္ နိုင္ငံ ေရးသမားမ်ား၊ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကို တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ တသီတတန္း ဖိတ္ ေခၚျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ၎တို႔၏ စီမံကိန္းမ်ား သံသယေျပေပ်ာက္ေစရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ သတင္းစကားမ်ားကို ပိုမို အဓိပၸါယ္ ၿပည့္ဝသည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအျဖစ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။ ေပါက္ေဖၚ သို႔မဟုတ္ ညီရင္းအကို ဆက္ဆံ 
ေရး ဟု ဆိုေနေစကာမူ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာအၾကားဆက္ဆံေရးသည္ ေမတၱာတရားထက္ မုန္းတီးမႈ ပိုမ်ားေန သည္။

အေနာက္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကို ေဝဖန္ရာတြင္ ပါဝင္ေရး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ေထာက္ခံ၊ ခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား ေပးေနသည္။ ယေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္အေနာက္တိုင္းတို႔ ၾသဇာအာဏာအတြက္ နပန္းသတ္ရာ ကြင္းျဖစ္ေနသည္။

ေသခ်ာသည့္ အခ်က္ တခုရွိသည္။ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ ကို တ႐ုတ္နိုင္ငံက လိုလားျခင္း မရွိေပ။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေခတ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အေနာက္တိုင္း မိတ္ဖက္မ်ားအပါအဝင္ အဓိကက်ေသာ အလႉရွင္အမ်ား အျပား ရွိသည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူအျဖစ္ ၎ကိုယ္၎ေနရာခ်ထားသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တစုံတရာ ပိုမိုနီးကပ္လာပါသလား။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက ကူညီရန္ ကတိကဝတ္ရွိေနေသာ္ လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ခိုက္ မႈႏွင့္ ပဋိပကၡေလၽွာ့က်ျခင္းမရွိေပ။ လက္ေတြ႕တြင္ ပိုမို ဆိုးရြားလာေသးသည္။ မည္သည့္အတြက္နည္း။

ကနဦးက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္း တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနၿပီး ထိုေဒသတြင္ အခိုင္အမာေျခကုပ္ရယူထားသည္။

AA သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံက တစုံတရာၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ ညီေနာင္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။ ထို လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ ဆရာ-တပည့္ ဆက္ဆံေရးရွိသည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ ႀကီး မားေသာ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ႏွင့္ ေျမေအာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားတြင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရွိၾကေသာ ထိုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔ပိုင္နက္ အသီး သီး တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရး အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးၾကသည္။

အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ AA သည္ အိႏၵိယက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံထားသည့္ ကုလားတန္ စီမံကိန္းကို မၾကာေသးမီက ပစ္မွတ္ထားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္းသည္ အိႏၵိယနိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းကို ျမန္မာနိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးစုံမွ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ AA ၏ေနာက္ကြယ္ တြင္ မည္သူရွိသနည္းဟု ေမးစရာျဖစ္လာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေဒသတြင္းၿပိဳင္ဖက္ အင္အားႀကီး မ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔အၾကား ကစားကြင္းျဖစ္ေနသည္လားဟု ေမးစရာျဖစ္လာသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္လၽွင္ ယခုအခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အသာစီး ရေနသည္ဟု ဆိုရမည္။

ဥပမာဆိုရပါက တ႐ုတ္ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သို႔မဟုတ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္မည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား လမ္း အပါအဝင္ အနာဂတ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲအစည္းမ်ား၏ နယ္ေျမ မ်ား ကို ျဖတ္သန္းသြားေသာေၾကာင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေငြေပးေခ်မႈ အႀကီးအက်ယ္ ရနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းမွ အခြန္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၊ ေငြညႇစ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ျခင္းတို႔မွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ျပည္ပႏွင့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားမွ ပုံမွန္ရရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ အခြန္အေကာက္ ဝင္ေငြမ်ား ၿဖင့္ ၎တို႔၏ တပ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ၾကသည္ဟုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ မ်ား အတြက္ ခၽြင္းခ်က္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

စစ္အင္အားႀကီးထြားလာေသာအခါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ရန္ ၎တို႔၏ စစ္အင္အားကို မၾကာေသးမီလမ်ာအတြင္း ျပသလာၾကသည္။ ညီ ေနာင္မဟာမိတ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ တ႐ုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးတြင္ အေရးပါေသာ မႏၲေလး-မူဆယ္လမ္းကို အတင့္ရဲစြာ ဝင္တိုက္သည္။

ထိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပိုမိုနက္ရွိုင္းလာေသာ ပဋိပကၡတြင္ ရိုးသားေသာ ၾကားပြဲစားအျဖစ္ မသတ္မွတ္နိုင္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္မွ တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တိတ္တဆိတ္ ၿငီးျငဴလာၾက သည္။

အစိုးရကလည္း မည္သို႔သေဘာထားမည္နည္း။ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲအ စည္း မ်ားကို အေပးအယူမ်ားအျဖစ္ အိတ္တြင္ထည့္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ၎၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေနသည္ဟု အစိုးရက သေဘာထားနိုင္သည္။ သတင္းစကားမွာ ရွင္းလင္း လွသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားကို အက်ိဳးျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ပါက နိုင္ငံတြင္ ဖရိုဖရဲျဖစ္မႈ မ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္နိုင္သည္ဟူေသာ သတင္းစကားပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ခန႔္မွန္းေျခတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၅ ဘီလၽွံ (က်ပ္ ၁၁.၃၃ ထရီလၽွံ) ရွိေသာ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ပထမအဆင့္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၃ ဘီလၽွံသို႔ ေလၽွာ့ခ်လိုက္သည္။ ထိုစီမံကိန္းအရြယ္အစားကို ေလၽွာ့ခ်လိုက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ စိတ္မခ်မ္းမေျမ့ ၿဖစ္ရ ေၾကာင္းမွာ ထင္ရွားလွသည္။

ထို႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္မွ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနသည္။ ထိုစီမံကိန္း ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါက လူထုဆန႔္က်င္မႈျဖစ္ေစၿပီး အစိုးရျပဳတ္က်သြားနိုင္သည္ ကို သိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္သည္။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ၾသဇာေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနသည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ယူနန္ျပည္နယ္၏ တိုးခ်ဲ႕ျပည္နယ္အျဖစ္သ
ေဘာ ထားသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုမၽွႏွင့္ မရပ္ေသးေပ။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးၾသဇာတိုးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္လည္း သတိ ေပးေခါင္းေလာင္းသံျမည္ေနသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံပိုင္ Jilin Yatai Group Company Ltd သည္ ေဒသခံ ကရင္စစ္ဘုရင္တဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ထိုင္း ၿမန္မာ နယ္စပ္အနီး ေရႊကကၠိဳတြင္ တ႐ုတ္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေလာင္းကစားကြင္းအျဖစ္ နိုင္ငံတကာအ ဆင့္ မီ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတခုကို အေကာင္အထည္ေဖၚေနသည္။ ထိုေဒသသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးယူထားသည့္ ကရင္ တိုင္းရင္းသား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕တခုက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသျဖစ္ သည္။

၂၀၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ ထိုစီမံကိန္းသည္ ႀကီးမားလွေသာ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ၿပီး ထိုေဒ သ သို႔သြားေရာက္ေသာ ဧရာဝတီသတင္းေထာက္သည္ အေဆာက္အအုံမ်ားအပါအဝင္ တည္ေဆာက္ ဆဲ စီမံကိန္းကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည္။

ထိုေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာတန္ေသာ စီမံကိန္းတြင္ ဇိမ္ခံအိမ္ႀကီး်မား၊ ေ်ဖာ္ေျဖေရး ေအဆာက္အအုံ်မား၊ ဆူပါမားကက္်မား၊ ကုန္တိုက္်မား၊ ရဲစခန္းတခု၊ ကုန္သိုေလြာင္႐ုံ်မား၊ အခန္း ၁၂၀၀ ပါေသာ ဟိုတယ္တခု၊ ကာစီနိုေလာင္းကစား႐ုံ်မား၊ စက္မႈဇုန္တခုႏြင္႕ သားရိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာတခုတို႔ပါဝင္သည္ဟု သတင္း မ်ားကဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ားက ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ မၾကာမီ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ် မ်ား အလုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ အလားအလာအတြက္ လြန္စြာစိုးရိမ္ေနသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း နိုင္ငံသည္လည္း ထိုကိစၥအတြက္ ပူပန္မႈရွိေနသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ဆန႔္က်င္ေနသည့္ တီက်စ္ေက်ာက္ မီး 
ေသြး စက္႐ုံသည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေဒသခံမ်ားက တိုင္ၾကားေသာ ေၾကာင့္   ထို ၁၂၀ မဂၢါဝပ္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က စက္႐ုံကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ လည္ပတ္ရန္ အျခားတ႐ုတ္ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ေသာ Wuxi Huagaung Electric Power Engineering သို႔ ၂၂ ႏွစ္ အငွားခ်ထားေပးလိုက္သည္။

အလားတူစြာပင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ အျခားတ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း ေႏြးေထြးေသာႀကိဳဆိုမႈ မရရွိၾကဘဲ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ဆန႔္က်င္ မႈ မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာရန္၊ တာဝန္ ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိရန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္လိုက္နာရန္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုေနသည္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိစၥ ၿဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ရြာသားမ်ားက ပါဝင္ရန္ စိတ္မပါၾကေသာ္လည္း ထိုဆႏၵၿပ ဆန႔္က်င္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ ေန သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံအား ေဝဖန္ျခင္းကို ျမင္လိုေသာ အလႉရွင္မ်ား ေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းထက္ ေဒသခံမ်ားကို ပညာေပးေရး မည္သည္တို႔ကို ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္နည္း။

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အင္အားႀကီးမားေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံႀကီးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင္႕ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏြင္႕ နိုင္ငံေရးၾသဇာကို ပူပန္သည္မြာ မြန္ကန္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္န္ိဳင္ငံ  ႏွင္႕ ခပ္ခြာခြာေနနိုင္ျခင္းမရြိေပ။ မိမိတို႔သည္ မိမိတို႔ ေရာက္ေနသည္႕ ေနရာတြင္သာ ရြိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင္႕ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏြင္႕ အားလုံးအတြက္ သတင္းစကားကို ရြင္းလင္းစြာ နားလည္သင္႕ေပသည္။ ထိုသတင္းစကားမြာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အ်ခဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားရမည္ဟူေသာ သတင္းစကားပင္။
(ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းပါ Leave Myanmar in Peace ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည္။)

You May Also Like These Stories :
                     လူသတ္ဝါဒႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အလိုမရွိ

                     ေကအိုင္အိုကို အခ်ိန္ေပးပါ

                     ရခိုင္ ျပႆနာ နိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အျမန္ဆုံး အေျဖရွာၾကပါ

No comments:

Post a Comment

/* PAGINATION CODE STARTS- RONNIE */ /* PAGINATION CODE ENDS- RONNIE */